Stijl, cultuur en geloof

Wanneer een naaste overlijdt moet in korte tijd veel worden geregeld. Misschien zag u het overlijden aankomen en heeft u – al dan niet samen met de overledene – al nagedacht over de uitvaart. Maar misschien komt het overlijden plotseling en wordt u overvallen door alles wat er moet gebeuren. UitvaartHuijs Van Dommelen staat u bij. We luisteren naar uw wensen, informeren u over de mogelijkheden en geven u eerlijk en open advies. Vervolgens nemen we, zoveel als u wenst, taken uit handen, zodat u de ruimte heeft om afscheid te nemen van uw dierbare.

Een uitvaart die past bij uw achtergrond, afkomst en geloof

Een uitvaart kan op verschillende manieren worden vormgegeven. De keuzes die gemaakt worden zullen voor een groot deel worden ingegeven door uw achtergrond, afkomst en geloof. Zo zijn de gebruiken en rituelen bij een uitvaart in het noorden van het land heel anders dan in het zuiden. Ook tussen de verschillende geloofsovertuigingen bestaan grote verschillen. Zo is begraven bij sommige geloofsovertuigingen onlosmakelijk verbonden met een uitvaart. Cremeren is dan niet aan de orde. Bij andere geloofsovertuigingen en achtergronden is begraven slechts één van de mogelijkheden. Ook de rouwperiode en afscheidsdienst kunnen op verschillende manieren worden ingevuld.

Een warme herinnering

Ons uitgangspunt is dan ook bij iedere uitvaart: wat gebruikelijk is, is voor ons niet belangrijk. Uw wensen zijn dat wél. Dus welke keuzes u ook maakt: we zorgen graag samen met u voor een herinnering waar de nabestaanden met een warm gevoel op terug kunnen kijken.