Resomatie

Resomeren is een nieuwe vorm van een lichaam tot ontbinding brengen na overlijden. In Nederland is resomeren op dit moment nog niet mogelijk, maar gaat binnen enkele jaren wel geïntroduceerd worden. Resomeren wordt dan het alternatief voor begraven of cremeren.

Wat is resomeren?

Bij resomeren wordt het lichaam ondergedompeld in verwarmd water met kaliumhydroxide. Tijdens dit chemische proces wordt een lichaam binnen enkele uren tot ontbinding gebracht. Het voordeel van resomeren is dat deze vorm van ontbinding goedkoper is dan begraven of cremeren en minder schadelijk is voor de natuur of milieu. Na resomeren blijven er slechts botresten en een druiperige vloeistof over. Deze kunt u laten vermalen en net zoals bij cremeren in een urn doen.

Waarom is resomeren nog niet toegestaan in Nederland?

Waar resomeren al in verschillende landen wordt gedaan, is dit in Nederland nog niet toegestaan. Om resomeren toe te staan in Nederland moet de Wet op lijkbezorging worden gewijzigd. In deze wet staat vastgesteld wat er na een overlijden met een lichaam mag gebeuren. Naast begraven en cremeren wil het kabinet nu ook resomeren toevoegen aan deze wet. Voordat resomeren daadwerkelijk op grote schaal wordt aangeboden in Nederland zullen er nog jaren overheen gaan.

De ontwikkelingen omtrent resomeren

Uitvaarthuijs van Dommelen houdt de ontwikkelingen omtrent resomeren nauwlettend in de gaten. Zodra er meer bekend is over resomeren in Nederland zullen wij deze delen op onze website. Heeft u vragen over resomeren? Neem gerust contact met ons op.