Uw testament

In een testament kunt u laten vastleggen wat er na uw overlijden gebeurt met uw nalatenschap. Het opstellen van een testament is niet noodzakelijk, maar wordt in de huidige samenleving wel steeds belangrijker. Dit omdat het vaker voorkomt dat mensen scheiden en nieuwe partners krijgen. Als na overlijden blijkt dat er geen testament is opgemaakt, wordt de wettelijke verdeling toegepast en komt uw nalatenschap wellicht op een ongewenste plek terecht. Wilt u van deze standaardregels afwijken? Dan moet u zeker een testament te laten maken.

Een testament opstellen

Het opstellen van een testament is het terrein van de notaris. De notaris laat bij het Centraal Testamentenregisteren inschrijven dat u een testament heeft opgemaakt en bij welke notaris u dat heeft gedaan. Zo kunnen uw nabestaanden het testament na uw overlijden opvragen. Natuurlijk ontvangt u ook zelf een afschrift van uw testament. Naast een testament kunt u ook een levenstestament opstellen. In een levenstestament legt u vast wie bevoegd is om uw financiële, medische en persoonlijke zaken te regelen als u dit zelf niet meer kunt. En op welke manier die persoon dat moet doen. Zo houdt u zelf de regie. Hiermee voorkomt u dat er na uw overlijden discussie ontstaat.

Bellen met de notaristelefoon

Wilt u informatie inwinnen over een testament voordat u een afspraak maakt met een notaris? Dan kunt u bellen naar De Notaristelefoon via 0900 – 346 93 93 (€ 0,80 per minuut, bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 14.00 uur). Ook kunt u meer informatie lezen op www.notaris.nl.